naučit

co koho teach sb sth, (přivyknout) train, (dát co proto) koho teach sb (a lesson)

Kdo tě to naučil?
Who taught you that?
huː tɔːt juː ðæt?
Naučím tě to.
I'll teach you that.
aɪl tiːtʃ juː ðæt
Já ho naučím slušnému chování!
I'll teach him manners!
aɪl tiːtʃ hɪm ˈmænəz!
Starého psa novým kouskům nenaučíš.
You can't teach an old dog new tricks.
juː kɑːnt tiːtʃ ən əʊld dɒg njuː trɪks