svěřit se

komu confide in sb, (se starostmi ap.) open/pour out one's heart to sb, unload

Svěřil se mi, že...
He confided to me that...
hɪ kənˈfaɪdɪd tə miː ðæt
Svěřuje se mi s problémy.
He discusses his problems with me.
hɪ dɪˈskʌsɪz hɪz ˈprɒbləmz wɪθ miː
Svěř se mi, uleví se ti.
Tell me, you'll feel better.
tεl miːˌ juːl fiːl ˈbεtə