změnit se

v co change, (přetvořit se) transform into sth, undergo a change

Hodně se změnil.
He's changed a lot.
hiːz tʃeɪndʒd ə lɒt
Změnila se k horšímu/lepšímu.
She changed for the worse/better.
ʃɪ tʃeɪndʒd fə ðə wɜːs/ˈbεtə
To se brzy změní.
It will soon change.
ɪt wɪl suːn tʃeɪndʒ
Nic se nezměnilo.
Nothing has changed.
ˈnʌθɪŋ hæz tʃeɪndʒd