vyjádřit

co express, (dát slovy najevo) voice sth, (jistou formou) put sth

Vyjádřil svoje obavy.
He expressed his concern., He voiced his concern.
hɪ ɪkˈsprεst hɪz kənˈsɜːnˌ hɪ vɔɪst hɪz kənˈsɜːn
Nevím, jak to mám vyjádřit.
I don't know how to put this.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ tə pʊt ðɪs
Vyjádři to vlastními slovy.
Put it into your words.
pʊt ɪt ˈɪntə jɔː wɜːdz
Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast.
I'd like to express my condolences.
aɪd laɪk tə ɪkˈsprεs maɪ kənˈdəʊlənsɪs