zařadit

co kam put sth swh, (do systému) koho/co class(ify), (v žebříčku) rank

Zařadil jsem knihu zpět do knihovny.
I put the book back into the bookcase.
aɪ pʊt ðə bʊk bæk ˈɪntə ðə ˈbʊkˌkeɪs
Zařaď ten dokument do kartotéky.
File the document (away).
faɪl ðə ˈdɒkjʊmənt (əˈweɪ)
Kam byste zařadil tuto rostlinu?
How would you classify this plant?
haʊ wʊd juː ˈklæsɪˌfaɪ ðɪs plɑːnt?
Zařadíme to do programu jednání.
We'll put it on the agenda.
wiːl pʊt ɪt ɒn ðiː əˈdʒεndə
Nevěděl jsem, kam ho zařadit.
I didn't know where to put him.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ wεə tə pʊt hɪm
Zařaďte rychlost/zpátečku. (v autě)
Put the car in gear/reverse.
pʊt ðə kɑː ɪn gɪə/rɪˈvɜːs
zařadit jedničku/dvojku
engage first/second gear, shift into first/second gear
ɪnˈgeɪdʒ fɜːst/ˈsεkənd gɪəˌ ʃɪft ˈɪntə fɜːst/ˈsεkənd gɪə