zajít

kam go swh, pro koho/co (přinést, přivést) (go and) fetch/get sb/sth

Zajdi pro něj.
(Go and) get him.
(gəʊ ænd) gεt hɪm
Zajdu na nákup.
I'll go and do some shopping.
aɪl gəʊ ænd dʊ sʌm ˈʃɒpɪŋ
Nezajdeme (si) někam dneska večer?
Shall we go out tonight?
ʃæl wiː gəʊ aʊt təˈnaɪt?
Zítra (k tobě) zajdu. (navštívím tě)
I'll come by/over tomorrow.
aɪl kʌm baɪ/ˈəʊvə təˈmɒrəʊ
Nezajdeš ke mně ve čtvrtek večer?
Would you fancy coming over this Thursday evening?
wʊd juː ˈfænsɪ ˈkʌmɪŋ ˈəʊvə ðɪs ˈθɜːzdeɪ ˈiːvnɪŋ?
Slunce (už) zašlo. (zapadlo)
The sun has set., The sun has gone down.
ðə sʌn hæz sεtˌ ðə sʌn hæz gɒn daʊn
Zašli příliš daleko!
They've gone too far!, They've gone overboard!, They've crossed the line!
ðeɪv gɒn tuː fɑː!ˌ ðeɪv gɒn ˈəʊvəˌbɔːd!ˌ ðeɪv krɒst ðə laɪn!
Zašlo to tak daleko, že...
Things went/got so far that...
θɪŋz wεnt/gɒt səʊ fɑː ðæt
Nech si zajít chuť!
Forget it!
fəˈgεt ɪt!