dodržet

co keep sth, (pravidla ap.) observe, abide by sth

Dodržel jsem slovo/slib.
I kept my word/promise
aɪ kεpt maɪ wɜːd/ˈprɒmɪs
Nedodržel svůj slib.
He failed to keep his promise.
hɪ feɪld tə kiːp hɪz ˈprɒmɪs
Nedodrželi smlouvu.
They breached the contract.
ðeɪ briːtʃt ðə ˈkɒntrækt
Dodržíme termín. (dokončení ap.)
We'll meet the deadline.
wiːl miːt ðə ˈdεdˌlaɪn
Nedodrželi stanovený termín.
They missed the deadline.
ðeɪ mɪst ðə ˈdεdˌlaɪn