záležet

1(záviset) na kom/čem depend (up)on sb/sth, hinge on sth

To nezáleží na mně.
It is not up to me., It doesn't depend on me.
ɪt ɪz nɒt ʌp tə miːˌ ɪt ˈdʌznt dɪˈpεnd ɒn miː
To bude záležet na vás.
It will depend on you.
ɪt wɪl dɪˈpεnd ɒn juː
Kdyby záleželo na mně...
If it were/was up to me...
ɪf ɪt wɜː/wɒz ʌp tə miː
Záleží na tom. (přijde na to)
It depends.
ɪt dɪˈpεndz

2(mít důležitost) matter, komu na kom/čem care about sb/sth

Na tom (vůbec) nezáleží.
It doesn't matter (at all).
ɪt ˈdʌznt ˈmætə (æt ɔːl)
Záleží na tom?
Does it matter?
dʌz ɪt ˈmætə?
Komu na tom záleží?
Who cares?
huː kεəz?
Záleží ti na mně?
Do you care about me?
dʊ juː kεə əˈbaʊt miː?
Velice mi na tobě záleží.
I care about/for you a lot.
aɪ kεə əˈbaʊt/fə juː ə lɒt
Tady záleží hlavně na rychlosti.
This is above all about speed.
ðɪs ɪz əˈbʌv ɔːl əˈbaʊt spiːd
Na penězích/vzdálenosti nezáleží.
Money/Distance is no object.
ˈmʌnɪ/ˈdɪstəns ɪz nəʊ ˈɒbdʒɪkt
Dej si záležet!
Give it your best!, Do your best!
gɪv ɪt jɔː bεst!ˌ dʊ jɔː bεst!