cesta

way, (silnice ap.) road, (k chůzi ap.) path, (podniknutá) journey, trip

Mohl byste mi ukázat cestu?
Could you show me the way?
kʊd juː ʃəʊ miː ðə weɪ?
Musíme se zeptat na cestu.
We must ask directions.
wiː mʌst ɑːsk daɪˈrεkʃənz
Která cesta je nejrychlejší?
Which way is the fastest?
wɪtʃ weɪ ɪz ðə fɑːstɪst?
Z cesty! (udělejte místo)
Make way!
meɪk weɪ!
Už jsem na cestě.
I'm on the/my way.
aɪm ɒn ðə/maɪ weɪ
Mám to při cestě.
It's on my way.
ɪts ɒn maɪ weɪ
Cestou domů jsem nakoupil.
On my way home I did some shopping.
ɒn maɪ weɪ həʊm aɪ dɪd sʌm ˈʃɒpɪŋ
Vydali jsme se na cestu... (kam)
We set out for the journey..., We embarked on a journey..., We hit the road to...
wiː sεt aʊt fə ðə ˈdʒɜːnɪˌ wiː εmˈbɑːkt ɒn ə ˈdʒɜːnɪˌ wiː hɪt ðə rəʊd tə
Je na služební cestě.
He's on a business trip., He's away on business.
hiːz ɒn ə ˈbɪznɪs trɪpˌ hiːz əˈweɪ ɒn ˈbɪznɪs
Je věčně na cestách.
He's always on the move.
hiːz ˈɔːlweɪz ɒn ðə muːv
Zkrátíme si cestu.
We'll take a shortcut.
wiːl teɪk ə ˈʃɔːtˌkʌt
Jak dlouho trvá cesta do města?
How long does it take to get to the town?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt tə ðə taʊn?
Cesta trvá hodinu. (jízda)
The journey takes one hour., It's a one hour trip.
ðə ˈdʒɜːnɪ teɪks wʌn aʊəˌ ɪts ə wʌn aʊə trɪp
Šťastnou cestu!
Have a safe journey!, Have a good/safe trip!
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ!ˌ hæv ə gʊd/seɪf trɪp!
cesta kolem světa
around the world tour, travel around the world
əˈraʊnd ðə wɜːld tʊəˌ ˈtrævl əˈraʊnd ðə wɜːld
zlatá střední cesta
the golden mean, middle course
ðə ˈgəʊldən miːnˌ ˈmɪdl kɔːs
stát v cestě komu/čemu
be in sb's way
biː ɪn weɪ
připlést se do cesty komu
get in sb's way
gεt ɪn weɪ
vrátit se stejnou cestou
backtrack, retrace one's steps, double back
ˈbækˌtrækˌ rɪˈtreɪs stεpsˌ ˈdʌbl bæk