jídlo

food, (pokrm, konzumace) meal, (konkrétní připravené) dish

Co je k jídlu?
What's to eat?
wɒts tə iːt?
Dal bych si něco k jídlu.
I'd like something to eat.
aɪd laɪk ˈsʌmθɪŋ tə iːt
Máte něco k jídlu?
Do you have something to eat?
dʊ juː hæv ˈsʌmθɪŋ tə iːt?
Dáš si něco k jídlu?
Would you like to eat something?
wʊd juː laɪk tə iːt ˈsʌmθɪŋ?
Zajdeme někam na jídlo.
Let's go out to eat.
lεts gəʊ aʊt tə iːt
Kup něco k jídlu.
Buy something to eat.
baɪ ˈsʌmθɪŋ tə iːt
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
What's your favourite dish/meal?
wɒts jɔː ˈfeɪvrɪt dɪʃ/miːl?
Jsem v jídle docela vybíravý.
I'm quite picky about food.
aɪm kwaɪt ˈpɪkɪ əˈbaʊt fuːd
Vyhýbám se sladkým jídlům.
I avoid sweet food.
aɪ əˈvɔɪd swiːt fuːd
Jezte méně tučných jídel.
Eat less fat.
iːt lεs fæt
To není k jídlu.
It's inedible/uneatable.
ɪts ɪnˈεdɪbl/ʌnˈiːtəbl
Při jídle nemluvte.
Don't talk while eating.
dəʊnt tɔːk waɪl ˈiːtɪŋ