líto

sorry

Je mi to líto.
I am sorry about that.
aɪ əm ˈsɒrɪ əˈbaʊt ðæt
Bylo mi ho líto.
I felt sorry for him.
aɪ fεlt ˈsɒrɪ fə hɪm
Je mi líto, že to musím říct.
I am sorry to have to say that.
aɪ əm ˈsɒrɪ tə hæv tə seɪ ðæt
Není ti líto tolika peněz?
Don't you regret giving so much money away?
dəʊnt juː rɪˈgrεt ˈgɪvɪŋ səʊ mʌtʃ ˈmʌnɪ əˈweɪ?
Není jim líto peněz.
They spare no expense.
ðeɪ spεə nəʊ ɪkˈspεns
To ti nemusí být líto.
You don't have to be sorry.
juː dəʊnt hæv tə biː ˈsɒrɪ