špatně

badly, (chybně) wrong(ly), (těžko) with difficulty

Dopadlo to špatně.
It turned out bad., It ended badly.
ɪt tɜːnd aʊt bædˌ ɪt εndɪd ˈbædlɪ
To nevypadá špatně.
It doesn't look bad.
ɪt ˈdʌznt lʊk bæd
Je na tom špatně. (zdravotně)
He is in a bad way.
hɪ ɪz ɪn ə bæd weɪ
(Ne)jsme na tom špatně. (hmotně)
We are (not) badly off.
wiː ɑː (nɒt) ˈbædlɪ ɒf
Je to napsané špatně. (pravopisně)
It is spelled wrong.
ɪt ɪz spεld rɒŋ
Máš/Udělal jsi to úplně špatně.
You got it all wrong.
juː gɒt ɪt ɔːl rɒŋ
Jdou mi špatně hodinky.
My watch is wrong.
maɪ wɒtʃ ɪz rɒŋ
Nevykládejte si to špatně.
Don't get me wrong., Don't take it in the wrong way.
dəʊnt gεt miː rɒŋˌ dəʊnt teɪk ɪt ɪn ðə rɒŋ weɪ
Špatně jsme odbočili.
We took a wrong turn.
wiː tʊk ə rɒŋ tɜːn
Možná jste mě špatně pochopil.
Maybe you misunderstood me.
ˈmeɪˌbiː juː ˌmɪsʌndəˈstʊd miː
Je mi špatně.
I feel sick., I'm not feeling well.
aɪ fiːl sɪkˌ aɪm nɒt ˈfiːlɪŋ wεl
Je mu špatně od žaludku.
He is (feeling) sick in the stomach.
hɪ ɪz (ˈfiːlɪŋ) sɪk ɪn ðə ˈstʌmək
Udělalo se jí špatně. (slabo ap.)
She became/took unwell.
ʃɪ bɪˈkeɪm/tʊk ʌnˈwεl
V autě se mi dělá špatně.
I get carsick.
aɪ gεt ˈkɑːˌsɪk
Je mi z tebe špatně!
You make me sick!
juː meɪk miː sɪk!
špatně placený
poorly paid, badly paid
ˈpʊəlɪ peɪdˌ ˈbædlɪ peɪd