propustit

1(ze zaměstnání ap.) koho dismiss, (hovor.) fire, (hovor.) sack sb

Propustili ji z práce.
She was dismissed.
ʃɪ wɒz dɪsˈmɪst
Propustili mě na hodinu.
I was given an hour's notice.
aɪ wɒz ˈgɪvn ən aʊəz ˈnəʊtɪs
Firma propouští zaměstnance.
The company is laying off workers.
ðə ˈkʌmpənɪ ɪz leɪɪŋ ɒf ˈwɜːkəz

2(na svobodu) koho release, discharge, (dát svobodu) free sb

Už ho propustili z nemocnice.
He's been discharged from the hospital., He's been released from hospital.
hiːz bɪn dɪsˈtʃɑːdʒd frɒm ðə ˈhɒspɪtlˌ hiːz bɪn rɪˈliːst frɒm ˈhɒspɪtl
Propustili ho na podmínku.
He was given a conditional discharge.
hɪ wɒz ˈgɪvn ə kənˈdɪʃənl ˈdɪstʃɑːdʒ
Byl podmínečně propuštěn. (z vězení)
He was released on parole.
hɪ wɒz rɪˈliːst ɒn pəˈrəʊl
Bude propuštěn na kauci.
He'll be bailed (out)., He'll be released on bail.
hiːl biː beɪld (aʊt)ˌ hiːl biː rɪˈliːst ɒn beɪl
Materiál nepropouští světlo.
The material doesn't let light (pass) through.
ðə məˈtɪərɪəl ˈdʌznt lεt laɪt (pɑːs) θruː