doufat

v co hope for sth, be hopeful of sth

Doufám, že ano/ne.
I hope so/not.
aɪ həʊp səʊ/nɒt
Doufejme, že...
Let's hope that...
lεts həʊp ðæt
No, doufejme!
Hopefully!
ˈhəʊpfəlɪ!
Jen doufám, že...
I only hope that...
aɪ ˈəʊnlɪ həʊp ðæt
Už jsem (ani) nedoufal.
I (almost) lost hope.
aɪ (ˈɔːlməʊst) lɒst həʊp
Doufáme ve vítězství.
We hope for a victory.
wiː həʊp fɔː ə ˈvɪktərɪ
V to ani nemůžeme doufat.
It's too much to hope for.
ɪts tuː mʌtʃ tə həʊp fɔː