mrzet

be sorry for sth, regret sth

Mrzí mě, že...
I'm sorry that...
aɪm ˈsɒrɪ ðæt
Mrzí mě to.
I'm sorry (about it).
aɪm ˈsɒrɪ (əˈbaʊt ɪt)
To tě bude mrzet.
You're going to regret it.
jʊə ˈgəʊɪŋ tə rɪˈgrεt ɪt
To tě nemusí mrzet.
Don't let that worry you.
dəʊnt lεt ðæt ˈwʌrɪ juː
Moc ji mrzelo, že nemohla přijít.
She was really sorry she couldn't come.
ʃɪ wɒz ˈrɪəlɪ ˈsɒrɪ ʃɪ ˈkʊdnt kʌm