prosit

koho o co ask, (úpěnlivě) beg sb for sth, (naléhavě) implore sb to do sth

Prosila mě, abych ti to řekl.
She asked me to tell you.
ʃɪ ɑːskt miː tə tεl juː
Smím prosit?
May I have this dance?
meɪ aɪ hæv ðɪs dɑːns?
O nic (se) ho nepros.
Don't ask him for anything.
dəʊnt ɑːsk hɪm fə ˈεnɪˌθɪŋ
To bych prosil! (je to tak)
I should think so!
aɪ ʃʊd θɪŋk səʊ!
To bych prosil! (jistě)
Sure!
ʃʊə!
Nikdo se tě neprosil.
No one asked you to.
nəʊ wʌn ɑːskt juː tə