dlouho

long (time)

Jak dlouho to potrvá?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Dlouho jsme se neviděli!
Long time no see!, I haven't seen you for ages.
lɒŋ taɪm nəʊ siː!ˌ aɪ ˈhævnt siːn juː fə eɪdʒɪz
Zůstali jsme dlouho vzhůru.
We stayed up late.
wiː steɪd ʌp leɪt
Je to na dlouho? (Potrvá to dlouho?)
Will it take long?
wɪl ɪt teɪk lɒŋ?
Nebude (to) trvat dlouho a/než...
It won't be long before...
ɪt wəʊnt biː lɒŋ bɪˈfɔː
na dlouho, nadlouho
for a long time
fə ə lɒŋ taɪm
ne na dlouho
not for long
nɒt fə lɒŋ