zjistit

find out, (objevit) discover, (form.) ascertain sth

Zjistím vám to.
I'll find (it) out for you.
aɪl faɪnd (ɪt) aʊt fə juː
Hned jak to zjistíte...
As soon as you find it out...
əz suːn əz juː faɪnd ɪt aʊt
To nesmí nikdy zjistit!
He must never know!
hɪ mʌst ˈnεvə nəʊ!
Bylo zjištěno/Zjistilo se, že...
It was discovered that...
ɪt wɒz dɪˈskʌvəd ðæt
S překvapením zjišťuji, že...
I am surprised to find that...
aɪ əm səˈpraɪzd tə faɪnd ðæt
zjišťovat prezenci
call the roll, take a roll call
kɔːl ðə rəʊlˌ teɪk ə rəʊl kɔːl