rozeznat

distinguish sb/sth (from sb/sth), tell sb/sth (apart), (poznat) recognize

Nemohl je od sebe rozeznat.
He couldn't tell them apart.
hɪ ˈkʊdnt tεl ðəm əˈpɑːt
Nerozeznáš A a B?
Can't you tell A from B?
kɑːnt juː tεl ə frɒm biː?
Rozeznal jsem jen dvě postavy.
I could discern only two figures.
aɪ kʊd dɪˈsɜːn ˈəʊnlɪ tuː ˈfɪgəz
Je k nerozeznání od...
It's indistinguishable from...
ɪts ˌɪndɪˈstɪŋgwɪʃəbl frɒm