stav

state, (zdravotní ap.) condition

Je to v bezvadném stavu.
It's in mint/perfect condition.
ɪts ɪn mɪnt/ˈpɜːfɪkt kənˈdɪʃən
Je v jiném stavu.
She is pregnant., (hovor.) She's preggers.
ʃɪ ɪz ˈprεgnəntˌ ʃiːz ˈprεgəz
Přišla do jiného stavu.
She got/became pregnant.
ʃɪ gɒt/bɪˈkeɪm ˈprεgnənt
Je v dobrém zdravotním stavu.
He is in good health.
hɪ ɪz ɪn gʊd hεlθ
Pacient je v kritickém stavu.
The patient is critical.
ðə ˈpeɪʃənt ɪz ˈkrɪtɪkl
V tomhle stavu to nemůže zvládnout.
He can't make it in this condition.
hɪ kɑːnt meɪk ɪt ɪn ðɪs kənˈdɪʃən
Za současného stavu...
Under current conditions...
ˈʌndə ˈkʌrənt kənˈdɪʃənz
Jaký je stav? (zápasu)
What's the score?
wɒts ðə skɔː?