jeho

his, (za podstatným jménem) of his

Je to jeho auto?
Is it his car?
ɪz ɪt hɪz kɑː?
Ty boty nejsou jeho.
These shoes are not his.
ðiːz ʃuːz ɑː nɒt hɪz
Byl to jeho dobrý přítel.
It was a good friend of his.
ɪt wɒz ə gʊd frεnd əv hɪz
To je jeho věc.
That's his business., That's his affair.
ðæts hɪz ˈbɪznɪsˌ ðæts hɪz əˈfεə
Na jeho místě bych tam nechodil.
I wouldn't go there if I were him.
aɪ ˈwʊdnt gəʊ ðεə ɪf aɪ wɜː hɪm
Filmy, to je jeho. (má je rád)
He is a sucker for movies.
hɪ ɪz ə ˈsʌkə fə ˈmuːvɪz