klidný

calm, serene, placid

Můžete být klidný. (spolehněte se ap.)
You can rest assured.
juː kən rεst əˈʃʊəd
Zůstal klidný.
He stayed calm.
hɪ steɪd kɑːm
Mluví klidným hlasem.
She speaks in a calm voice.
ʃɪ spiːks ɪn ə kɑːm vɔɪs
pro klidné svědomí
for conscience's sake
fə ˈkɒnʃənsɪz seɪk