docela

quite

Bylo to docela dobrý.
It was quite/fairly good.
ɪt wɒz kwaɪt/ˈfεəlɪ gʊd
Mám se docela dobře.
I am (doing) quite well.
aɪ əm (ˈduːɪŋ) kwaɪt wεl
Docela se mi to líbilo.
I quite liked it.
aɪ kwaɪt laɪkt ɪt
ne tak docela
not quite, not really
nɒt kwaɪtˌ nɒt ˈrɪəlɪ