udělat

1(učinit) do, (zvládnout ap.) get sth done, (vykonat) perform, (zkoušku) pass sth

Uděláš to pro mě?
Will you do it for me?
wɪl juː dʊ ɪt fə miː?
Udělám, co budu moci.
I will do my best.
aɪ wɪl dʊ maɪ bεst
Neudělal jsem nic špatného!
I didn't do anything wrong!
aɪ ˈdɪdnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ rɒŋ!
Uděláte mi laskavost/pro mě něco?
Will you do me a favour?
wɪl juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Co s tím uděláme? (v té věci)
What shall we do about it?
wɒt ʃæl wiː dʊ əˈbaʊt ɪt?
Udělal dobře.
He did the right thing.
hɪ dɪd ðə raɪt θɪŋ
To ti udělá dobře.
It will do you good.
ɪt wɪl dʊ juː gʊd
Podívej, cos udělal!
Look what you've done!
lʊk wɒt juːv dʌn!
Už sis udělal (domácí) úkoly?
Have you done your homework yet?
hæv juː dʌn jɔː ˈhəʊmˌwɜːk jεt?
Udělal jsi zkoušky?
Did you pass the exams?
dɪd juː pɑːs ðiː ɪgˈzæmz?
Neudělal tu zkoušku.
He failed the exam.
hɪ feɪld ðiː ɪgˈzæm
Udělal ti něco? (ublížil ti)
Did he hurt you?
dɪd hɪ hɜːt juː?
Co jsem ti udělal?
What did I do to you?, What have I done to you?
wɒt dɪd aɪ dʊ tə juː?ˌ wɒt hæv aɪ dʌn tə juː?
Udělal jí to naschvál.
He did it to spite her.
hɪ dɪd ɪt tə spaɪt hə
Nic by ti to neudělalo, kdybys...
It wouldn't do you any harm to...
ɪt ˈwʊdnt dʊ juː ˈεnɪ hɑːm tə
Udělali s tím/ním krátký proces.
They made short work of it/him.
ðeɪ meɪd ʃɔːt wɜːk əv ɪt/hɪm
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Don't put off till tomorrow what you can do today.
dəʊnt pʊt ɒf tɪl təˈmɒrəʊ wɒt juː kən dʊ təˈdeɪ

2(vytvořit, změnu ap.) make

Udělal jsi chybu.
You made a mistake.
juː meɪd ə mɪˈsteɪk
Kde jsem udělal chybu?
Where did I go wrong?
wεə dɪd aɪ gəʊ rɒŋ?
Udělám něco k obědu.
I'll make some lunch.
aɪl meɪk sʌm lʌntʃ
Udělejte místo.
Make room., Make way.
meɪk ruːmˌ meɪk weɪ
Udělal byste nám fotku?
Could you take a picture of us?
kʊd juː teɪk ə ˈpɪktʃə əv əs?
Uděláme si pauzu. (návrh)
Let's take a break.
lεts teɪk ə breɪk
Udělal v tom pěkný nepořádek.
He made a real mess of it.
hɪ meɪd ə ˈrɪəl mεs əv ɪt
Udělala na nás dobrý dojem.
She impressed us., She made a good impression.
ʃɪ ɪmˈprεst əsˌ ʃɪ meɪd ə gʊd ɪmˈprεʃən
Uděláme kompromis.
Let's compromise.
lεts ˈkɒmprəˌmaɪz
Udělali ho předsedou.
They made him the president., He was made the president.
ðeɪ meɪd hɪm ðə ˈprεzɪdəntˌ hɪ wɒz meɪd ðə ˈprεzɪdənt
Udělal jsi ze mě blbce.
You made a fool of me.
juː meɪd ə fuːl əv miː