vařit

co cook, (dělat) make, (uvádět do varu) boil sth

Co vaříš?
What are you cooking?
wɒt ɑː juː ˈkʊkɪŋ?
Výborně vaří.
She is a great cook.
ʃɪ ɪz ə greɪt kʊk
Už to vaří? (je to ve varu)
Is it boiling yet?
ɪz ɪt ˈbɔɪlɪŋ jεt?
Večeře už se vaří. (je připravována)
The dinner is cooking.
ðə ˈdɪnə ɪz ˈkʊkɪŋ
Dej vařit vodu. (na čaj ap.)
Put the kettle on.
pʊt ðə ˈkεtl ɒn