vyhodit, vyhazovat

throw away, (i osobu) throw out, (promrhat) waste sth on sth, (z práce) fire sb

Vyhodil jsem to. (do koše)
I threw it away.
aɪ θruː ɪt əˈweɪ
Nevyhazuj to.
Don't throw it away.
dəʊnt θrəʊ ɪt əˈweɪ
Vyhodili ho z auta.
He was thrown out of the car.
hɪ wɒz θrəʊn aʊt əv ðə kɑː
Vyhodili ho z práce.
They fired him., He got fired., He got sacked.
ðeɪ ˈfaɪəd hɪmˌ hɪ gɒt ˈfaɪədˌ hɪ gɒt sækt
Vyhodil mě od zkoušky.
He failed me.
hɪ feɪld miː
Vyhodili ho ze školy.
He was thrown out of school., He was expelled from school.
hɪ wɒz θrəʊn aʊt əv skuːlˌ hɪ wɒz ɪkˈspεld frɒm skuːl
Vyhodili most do vzduchu/povětří.
They blew up the bridge.
ðeɪ bluː ʌp ðə brɪdʒ
Vyhoď mě tady. (vysaď)
Drop me over here.
drɒp miː ˈəʊvə hɪə
(přen.) Vysavač vyhodil pojistky.
The hoover blew a fuse.
ðə huːvə bluː ə fjuːz
Vyhodili spoustu peněz za nové auto.
They wasted/blew a fortune on a new car.
ðeɪ ˈweɪstɪd/bluː ə ˈfɔːtʃən ɒn ə njuː kɑː
To jsou vyhozené peníze.
It is wasted money., It's a waste of money.
ɪt ɪz ˈweɪstɪd ˈmʌnɪˌ ɪts ə weɪst əv ˈmʌnɪ
To je na vyhození. (nepoužitelné)
It's fit for the scrapheap., It's unusable.
ɪts fɪt fə ðə ˈskræpˌhiːpˌ ɪts ʌnˈjuːzəbl