šetřit

na co save (money) for sth, (nižšími výdaji) economize, (být spořivý) be thrifty

Musíme šetřit.
We have to economize., We have to be thrifty.
wiː hæv tə ɪˈkɒnəˌmaɪzˌ wiː hæv tə biː ˈθrɪftɪ
Šetří na auto.
He is saving for a car.
hɪ ɪz ˈseɪvɪŋ fɔː ə kɑː
Nešetřil chválou na své žáky.
He was full of praise for his pupils.
hɪ wɒz fʊl əv preɪz fə hɪz ˈpjuːplz
Nešetřili úsilím při získávání...
They spared no effort in gaining...
ðeɪ spɑːkt nəʊ ˈεfət ɪn geɪnɪŋ
Měl bys tu ruku šetřit. (nenamáhat)
You should rest your arm.
juː ʃʊd rεst jɔː ɑːm
Šetři s dechem.
Save your breath.
seɪv jɔː brεθ
Kdo šetří, má za tři.
A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.
ə ˈpεnɪ seɪvd ɪz ə ˈpεnɪ ɜːndˌ weɪst nɒtˌ wɒnt nɒt
Šetří na nepravém místě.
He is penny-wise and pound-foolish.
hɪ ɪz ˈpεnɪwaɪz ænd paʊndˈfuːlɪʃ
Vůbec ho nešetřil. (soupeře ap.)
He was giving him a hard time.
hɪ wɒz ˈgɪvɪŋ hɪm ə hɑːd taɪm