falešný

false, (padělaný) fake, counterfeit

Jak poznat falešné peníze?
How to detect fake/counterfeit money?
haʊ tə dɪˈtεkt feɪk/ˈkaʊntəfɪt ˈmʌnɪ?
Jsou na falešné stopě.
They are on a false lead.
ðeɪ ɑː ɒn ə fɔːls liːd
Má falešný chrup.
She wears false teeth.
ʃɪ wεəz fɔːls tiːθ
Byl to falešný poplach.
It was a false alarm.
ɪt wɒz ə fɔːls əˈlɑːm
Byl falešně obviněn z...
He was falsely accused of...
hɪ wɒz ˈfɔːlslɪ əˈkjuːzd əv
Zpívá falešně.
She sings out of tune/off-key.
ʃɪ sɪŋz aʊt əv tjuːn/ɒfkiː