informovat

koho o čem inform sb of sth, give sb information about sth, (uvědomit) notify sb of sth

O všem mě informujte.
Inform me about everything.
ɪnˈfɔːm miː əˈbaʊt ˈεvrɪˌθɪŋ
Budu vás průběžně informovat o...
I'll keep you informed/posted on...
aɪl kiːp juː ɪnˈfɔːmd/pəʊstɪd ɒn
Už byli informováni.
They have been informed.
ðeɪ hæv bɪn ɪnˈfɔːmd
Byl jste špatně/mylně informován.
You were misinformed.
juː wɜː ˌmɪsɪnˈfɔːmd
Už jsem se informoval.
I have informed myself.
aɪ hæv ɪnˈfɔːmd maɪˈsεlf
Informujte se o...
Inform yourself about..., Get information about...
ɪnˈfɔːm jɔːˈsεlf əˈbaʊtˌ gεt ˌɪnfəˈmeɪʃən əˈbaʊt