opatrný

v čem, ohledně čeho careful, cautious, (ostražitý) vigilant

Buď opatrný!
Be careful!
biː ˈkεəfəl!
Buď na sebe opatrný.
Take care (of yourself).
teɪk kεə (əv jɔːˈsεlf)
Měl bys být opatrnější.
You should be more careful.
juː ʃʊd biː mɔː ˈkεəfəl
Opatrnosti nikdy nezbývá.
It is better to be safe than sorry.
ɪt ɪz ˈbεtə tə biː seɪf ðæn ˈsɒrɪ