svléci se, svléknout se

undress, get undressed, take off one's clothes

Svlékněte se.
Get undressed., Take your clothes off., Undress.
gεt ʌnˈdrεstˌ teɪk jɔː kləʊðz ɒfˌ ʌnˈdrεs
Jsem svlečený.
I'm undressed.
aɪm ʌnˈdrεst
Svlékl se do naha.
He stripped naked.
hɪ ˈstrɪpt ˈneɪkɪd
Svlékla se do pasu.
She stripped to the waist.
ʃɪ ˈstrɪpt tə ðə weɪst