bojovat

fight, struggle, combat

Bojuje o život.
He's fighting for his life.
hiːz faɪtɪŋ fə hɪz laɪf
Bojovali za vlast.
They fought for their country.
ðeɪ fɔːt fə ðεə ˈkʌntrɪ
Bojují o přežití.
They struggle to survive.
ðeɪ ˈstrʌgl tə səˈvaɪv
Bude bojovat o titul.
He'll fight for the title.
hiːl faɪt fə ðə ˈtaɪtl
S matematikou (dost) bojuju. (moc mi nejde)
I struggle in maths.
aɪ ˈstrʌgl ɪn mæθs
bojovat s větrnými mlýny
tilt at windmills
tɪlt æt ˈwɪndˌmɪlz