svítit

shine, (užívat osvětlení) light

Svítí slunce.
The sun is shining.
ðə sʌn ɪz ˈʃaɪnɪŋ
Když nesvítí slunce...
When the sun is not shining...
wεn ðə sʌn ɪz nɒt ˈʃaɪnɪŋ
Ta žárovka nesvítí.
The bulb is not working.
ðə bʌlb ɪz nɒt ˈwɜːkɪŋ
Nesvítí vám světla. (u auta)
Your (head)lights are out.
jɔː (hεd)laɪts ɑː aʊt
Nenechte svítit! (světla)
Don't leave the lights on!
dəʊnt liːv ðə laɪts ɒn!
Viděl jsem, že se tam svítí.
I saw the lights were on inside.
aɪ sɔː ðə laɪts wɜː ɒn ˌɪnˈsaɪd
Stůj, svítí červená.
Stop, the red (light) is on.
stɒpˌ ðə rεd (laɪt) ɪz ɒn
Nesviť mi do očí.
Don't shine the light in my eyes.
dəʊnt ʃaɪn ðə laɪt ɪn maɪ aɪz
Svítili jsme si baterkou na cestu.
We used a torch to light the way.
wiː juːzd ə tɔːtʃ tə laɪt ðə weɪ
Nedá se svítit. (nedá se nic dělat)
It can't be helped., Nothing doing.
ɪt kɑːnt biː hεlptˌ ˈnʌθɪŋ ˈduːɪŋ