vést se

(dařit se) do, (vést si) fare

Jak se (vám) vede?
How are you (doing)?, (slang.) How you doin'?
haʊ ɑː juː (ˈduːɪŋ)?ˌ haʊ juː ˈduːɪŋ?
Vede se nám dobře.
We are doing fine., We are well-off.
wiː ɑː ˈduːɪŋ faɪnˌ wiː ɑː wεlɒf
Moc se jim nevedlo. (nešlo jim to)
They didn't do very well.
ðeɪ ˈdɪdnt dʊ ˈvεrɪ wεl