pěšky

on foot

Půjdeme pěšky?
Shall we walk?
ʃæl wiː wɔːk?
Budeme muset (jít) pěšky.
We will have to walk (it).
wiː wɪl hæv tə wɔːk (ɪt)
Šli jsme tam pěšky.
We went there on foot., We walked there.
wiː wεnt ðεə ɒn fʊtˌ wiː wɔːkt ðεə