vydělat

co earn, make, (mít zisk) na kom/čem profit

Kolik vyděláš ročně?
How much do you make a year?
haʊ mʌtʃ dʊ juː meɪk ə jɪə?
Loni jsem vydělal milion.
I made a million last year.
aɪ meɪd ə ˈmɪljən lɑːst jɪə
Vydělá si (tam) jen pár korun.
He makes a pittance.
hɪ meɪks ə ˈpɪtns
Kdo na tom vydělá?
Who will profit from it?, Who will benefit from it?
huː wɪl ˈprɒfɪt frɒm ɪt?ˌ huː wɪl ˈbεnɪfɪt frɒm ɪt?
Ještě na tom vyděláš.
You'll profit from it in the end.
juːl ˈprɒfɪt frɒm ɪt ɪn ðə εnd