jak2, jakmile

as soon as, (až, když) when, as

Jak se tam dostanu, zavolám ti.
I'll call you as soon as I get there.
aɪl kɔːl juː əz suːn əz aɪ gεt ðεə
Jak(mile) mě uviděl, hned zmizel.
He disappeared the second/moment he saw me.
hɪ ˌdɪsəˈpɪəd ðə ˈsεkənd/ˈməʊmənt hɪ sɔː miː
Jak s tím jednou začneš...
Once you start doing it...
wʌns juː stɑːt ˈduːɪŋ ɪt
hned jak to bude možné/půjde
as soon as possible
əz suːn əz ˈpɒsɪbl
hned, jak se vám to bude hodit/budete moci
at your earliest convenience
æt jɔː ˈɜːlɪəst kənˈviːnɪəns