vážit

kolik weigh sth, be sth in weight

Kolik to váží?
How much does it weigh?
haʊ mʌtʃ dʌz ɪt weɪ?
Kolik vážíš?
How much do you weigh?, What is your weight?
haʊ mʌtʃ dʊ juː weɪ?ˌ wɒt ɪz jɔː weɪt?
Vážím 80 kilo.
I weigh 80 kilos.
aɪ weɪ ˈeɪtɪ ˈkiːləʊz
Váží dvakrát tolik co já.
He is twice my weight.
hɪ ɪz twaɪs maɪ weɪt
Važ (svá) slova.
Weigh your words.
weɪ jɔː wɜːdz