závidět

komu co envy sb sth, be envious/jealous of sth, (nepřát) (be)grudge

Závidím (ti).
I envy you.
aɪ ˈεnvɪ juː
Nezáviď (jim)!
Don't be jealous (of them)., Don't envy them.
dəʊnt biː ˈdʒεləs (əv ðəm)ˌ dəʊnt ˈεnvɪ ðəm
Závidí ti tvůj úspěch.
He is jealous of your success.
hɪ ɪz ˈdʒεləs əv jɔː səkˈsεs
Tak to ti nezávidím!
I don't envy you that (one).
aɪ dəʊnt ˈεnvɪ juː ðæt (wʌn)