zkusit

co try, (pokusit se též) attempt, (ověřit si) check sth

Měli bychom to zkusit.
We should try it., We should give it a try.
wiː ʃʊd traɪ ɪtˌ wiː ʃʊd gɪv ɪt ə traɪ
Už jsi to zkusil?
Have you tried it yet?
hæv juː traɪd ɪt jεt?
Zkus to znovu.
Try it again., Have another go/try.
traɪ ɪt əˈgεnˌ hæv əˈnʌðə gəʊ/traɪ
Zkus, jestli to funguje.
Check if it works., See if it works.
tʃεk ɪf ɪt wɜːksˌ siː ɪf ɪt wɜːks
Zkuste si to. (oblečení na sebe)
Try it (on).
traɪ ɪt (ɒn)
Mohu si zkusit ty kalhoty?
Can I try on these trousers?
kən aɪ traɪ ɒn ðiːz ˈtraʊzəz?
Ta strašně zkusila.
She has gone through hell.
ʃɪ hæz gɒn θruː hεl