napadnout

1(útokem) attack, assault, (form.) assail sb

Byli napadeni medvědem.
They were attacked by a bear.
ðeɪ wɜː əˈtækt baɪ ə bεə
Virus napadl data v počítači.
The virus attacked the data on the computer.
ðə ˈvaɪrəs əˈtækt ðə ˈdeɪtə ɒn ðə kəmˈpjuːtə
Nemoc napadá především játra.
The disease mostly affects the liver.
ðə dɪˈziːz ˈməʊstlɪ əˈfεkts ðə ˈlɪvə

2(přijít na mysl) koho occur to sb, strike sb, cross sb's mind

Napadlo mě, že...
It occurred to me that..., I thought...
ɪt əˈkɜːd tə miː ðætˌ aɪ θɔːt
Něco mě napadlo. (mám nápad)
I've got an idea.
aɪv gɒt ən aɪˈdɪə
Co tě to napadlo?
What were you thinking?
wɒt wɜː juː ˈθɪŋkɪŋ?
Jak vás to napadlo? (proč si to myslíte)
What gave you that idea?, What made you think so?
wɒt geɪv juː ðæt aɪˈdɪə?ˌ wɒt meɪd juː θɪŋk səʊ?
První, co vás (asi) napadne...
The first thing that (probably) enters your mind...
ðə fɜːst θɪŋ ðæt (ˈprɒbəblɪ) ˈεntəz jɔː maɪnd
To mě nikdy ani nenapadlo.
That has never crossed my mind.
ðæt hæz ˈnεvə krɒst maɪ maɪnd
Mělo mě napadnout, že...
I should have known...
aɪ ʃʊd hæv nəʊn
Ani ve snu by mě nenapadlo...
I wouldn't (even) dream of...
aɪ ˈwʊdnt (ˈiːvn) driːm əv
Ať tě to ani nenapadne!
Don't even think about it!
dəʊnt ˈiːvn θɪŋk əˈbaʊt ɪt!
Ani mě nenapadne.
Catch me doing it., Forget it!
kætʃ miː ˈduːɪŋ ɪtˌ fəˈgεt ɪt!
To mě napadlo. (tušil jsem to)
I thought as much/so.
aɪ θɔːt əz mʌtʃ/səʊ