nadělat

co make sth, (zašpinit) kde, na co mess up sth, (nakálet) na co shit on sth

Nadělali jsme spoustu chyb.
We made a lot of mistakes.
wiː meɪd ə lɒt əv mɪˈsteɪks
Nadělal (obrovské) dluhy.
He ran up (huge) debts.
hɪ ræn ʌp (hjuːdʒ) dεts
Nadělají spoustu hluku.
They make a lot of noise.
ðeɪ meɪk ə lɒt əv nɔɪz
Nadělali tam hrozný binec.
They messed the place up.
ðeɪ mεst ðə pleɪs ʌp
Budeš si to muset nadělat. (nadpracovat)
You'll have to make up for it.
juːl hæv tə meɪk ʌp fə ɪt
Ty s tím naděláš! (neřeš to)
Don't fuss over/about it., Don't sweat it!
dəʊnt fʌs ˈəʊvə/əˈbaʊt ɪtˌ dəʊnt swεt ɪt!
Co naděláš!
What can you do?
wɒt kən juː dʊ?
S tím nic nenaděláš.
It can't be helped., There's nothing you can do about it.
ɪt kɑːnt biː hεlptˌ ðεəz ˈnʌθɪŋ juː kən dʊ əˈbaʊt ɪt
S tím už nic nenaděláš. (už se stalo)
The damage is done.
ðə ˈdæmɪdʒ ɪz dʌn
Nadělal víc škody než užitku.
He did more harm than good.
hɪ dɪd mɔː hɑːm ðæn gʊd
Nadělal si do kalhot.
He shit his pants/himself.
hɪ ʃɪt hɪz pænts/hɪmˈsεlf