obtěžovat

koho bother, (rozčilovat) annoy, pester sb

Promiňte, že vás obtěžuji.
I'm sorry to bother you.
aɪm ˈsɒrɪ tə ˈbɒðə juː
Neobtěžuji?
Am I disturbing you?
əm aɪ dɪˈstɜːbɪŋ juː?
Kdyby vás to příliš neobtěžovalo, chtěl bych...
If you don't mind too much, I would like to...
ɪf juː dəʊnt maɪnd tuː mʌtʃˌ aɪ wʊd laɪk tə
Sexuálně ji obtěžoval.
He molested her., He sexually harassed her.
hɪ məˈlεstɪd həˌ hɪ ˈsεksjʊəlɪ ˈhærəst hə