potřebovat

koho/co need sb/sth, be in need of sb/sth, (vyžadovat) require sth

Co potřebujete?
What do you need?
wɒt dʊ juː niːd?
Nepotřebuji to.
I don't need it.
aɪ dəʊnt niːd ɪt
Budeme potřebovat pomoc(i).
We will need help.
wiː wɪl niːd hεlp
Potřeboval jsi něco?
Did you need anything?
dɪd juː niːd ˈεnɪˌθɪŋ?
Potřebuji, abys pro mě něco udělal.
I need you to do something for me.
aɪ niːd juː tə dʊ ˈsʌmθɪŋ fə miː
Něco bych od tebe potřeboval.
I have a favour to ask you., I need you to do something for me.
aɪ hæv ə ˈfeɪvə tə ɑːsk juːˌ aɪ niːd juː tə dʊ ˈsʌmθɪŋ fə miː
Nutně potřebuji hovořit s...
I urgently need to talk to...
aɪ ˈɜːdʒəntlɪ niːd tə tɔːk tə
Nutně to potřebuji.
I need it badly/urgently.
aɪ niːd ɪt ˈbædlɪ/ˈɜːdʒəntlɪ
Potřebuji na záchod.
I need to go to the bathroom/toilet.
aɪ niːd tə gəʊ tə ðə ˈbɑːθˌruːm/ˈtɔɪlɪt
Auto potřebuje opravit/umýt.
The car needs a repair/wash.
ðə kɑː niːdz ə rɪˈpεə/wɒʃ
To je to poslední, co potřebujeme!
That's the last thing we need now!
ðæts ðə lɑːst θɪŋ wiː niːd naʊ!