splést

koho confuse, (zcela) confound sb

Spletl jsem to.
I got it wrong.
aɪ gɒt ɪt rɒŋ
Nespleť to.
Don't get it wrong.
dəʊnt gεt ɪt rɒŋ
Nemluv, spleteš mě.
Don't speak, you confuse me.
dəʊnt spiːkˌ juː kənˈfjuːz miː