oko

eye

Viděl jsem to na vlastní oči.
I saw it with my own eyes.
aɪ sɔː ɪt wɪθ maɪ əʊn aɪz
Zavři/Otevři oči!
Close/Open your eyes!
kləʊs/ˈəʊpn jɔː aɪz!
Podívej se mi do očí...
Look me in the eye(s)...
lʊk miː ɪn ðiː aɪ(εs)
Něco mi spadlo do oka.
There's something in my eye., Something got in my eye.
ðεəz ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪ aɪˌ ˈsʌmθɪŋ gɒt ɪn maɪ aɪ
Dám si volské oko.
I'll have a sunny-side up (egg).
aɪl hæv ə ˈsʌnɪsaɪd ʌp (εg)
Utíká ti oko na punčoše.
There's a ladder/(AmE) run in your stocking.
ðεəz ə ˈlædə/rʌn ɪn jɔː ˈstɒkɪŋ
Jako by otci z oka vypadl.
He is the spitting image of his father.
hɪ ɪz ðə spɪtɪŋ ˈɪmɪdʒ əv hɪz ˈfɑːðə
Ti si fakt padli do oka.
They really clicked., They really hit it off.
ðeɪ ˈrɪəlɪ klɪktˌ ðeɪ ˈrɪəlɪ hɪt ɪt ɒf
To přímo bije do očí!
It sticks/stands out a mile.
ɪt stɪks/stændz aʊt ə maɪl
Můžeme (nad tím) přimhouřit oko. (být mírnější)
We can cut (it)/(him) some slack.
wiː kən kʌt (ɪt)/(hɪm) sʌm slæk
Nespustil z ní oči.
He didn't take his eyes off her.
hɪ ˈdɪdnt teɪk hɪz aɪz ɒf hə
Sejde z očí, sejde z mysli.
Out of sight, out of mind.
aʊt əv saɪtˌ aʊt əv maɪnd
Nevěřil jsem vlastním očím.
I couldn't believe my eyes.
aɪ ˈkʊdnt bɪˈliːv maɪ aɪz
Řeknu mu to do očí.
I'll tell him to his face.
aɪl tεl hɪm tə hɪz feɪs
Smál se mi do očí!
He was laughing in my face!
hɪ wɒz lɑːfɪŋ ɪn maɪ feɪs!
udělat si u koho dobré oko
get into sb's good books
gεt ˈɪntə gʊd bʊks
dělat co jen na oko
feign sth, do sth for the sake of appearance
feɪnˌ fə ðə seɪk əv əˈpɪərəns
oko za oko, zub za zub
an eye for an eye, a tooth for a tooth
ən aɪ fə ən aɪˌ ə tuːθ fə ə tuːθ