hloupý

stupid, (pošetilý) silly, foolish

Udělal jsem hloupou chybu.
I made a stupid mistake.
aɪ meɪd ə ˈstjuːpɪd mɪˈsteɪk
Nebuď hloupý!
Don't be silly!
dəʊnt biː ˈsɪlɪ!
To od něj bylo hloupé.
It was stupid of him.
ɪt wɒz ˈstjuːpɪd əv hɪm
Bylo mi to hloupé... (trapné)
I found it embarrassing..., I felt embarrassed to...
aɪ faʊnd ɪt ɪmˈbærəsɪŋˌ aɪ fεlt ɪmˈbærəst tə
Dělá hloupého. (že neví)
He plays stupid.
hɪ pleɪz ˈstjuːpɪd
Na hloupou otázku hloupá odpověď.
Ask a silly question and you get a silly answer.
ɑːsk ə ˈsɪlɪ ˈkwεstʃən ænd juː gεt ə ˈsɪlɪ ˈɑːnsə