nejhorší

(the) worst

Je nejhorší ze všech.
He's the worst of all.
hiːz ðə wɜːst əv ɔːl
A nejhorší bylo...
And the worst thing was...
ænd ðə wɜːst θɪŋ wɒz
(iron.) Nebylo to (tak úplně) nejhorší!
It wasn't (so) bad!
ɪt ˈwɒznt (səʊ) bæd!
Ještě nejsme z nejhoršího venku.
We're not out of the woods yet.
wɪə nɒt aʊt əv ðə wʊdz jεt
Když dojde k nejhoršímu..., V nejhorším...
If/When push comes to shove...
ɪf/wεn pʊʃ kʌmz tə ʃʌv
při/v nejhorším
at (the) worst, in the worst case
æt (ðə) wɜːstˌ ɪn ðə wɜːst keɪs