vyloučit

co exclude, rule out sth, (z organizace) expel sb from sth

To je vyloučeno! (zamítnutí)
That's out of the question!, No way!
ðæts aʊt əv ðə ˈkwεstʃən!ˌ nəʊ weɪ!
To nelze vyloučit.
It can't be ruled out.
ɪt kɑːnt biː ruːld aʊt
Byl vyloučen z univerzity.
He was expelled from university.
hɪ wɒz ɪkˈspεld frɒm ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Rozhodčí ho vyloučil.
The referee sent him off.
ðə ˌrεfəˈriː sεnt hɪm ɒf