přimět

koho k čemu make sb do sth, (nutnost ap.) prompt, move sb to (do) sth

Co tě přimělo změnit názor?
What made you change your mind?
wɒt meɪd juː tʃeɪndʒ jɔː maɪnd?
Co ho přimělo ke změně jména?
What inspired him to change his name?
wɒt ɪnˈspaɪəd hɪm tə tʃeɪndʒ hɪz neɪm?
Okolnosti nás přiměly, abychom...
The circumstances prompted us to...
ðə ˈsɜːkəmstənsɪz prɒmptɪd əs tə
Přiměl jsem ho, aby jí zavolal.
I had him call her.
aɪ hæd hɪm kɔːl hə